Podaj ďalej deň plný hier

sep 16, 2023

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle stráviť s nami v Podaj ďalej deň plný hier ,ktorý sa uskutoční 23. septembra 2023 od 10:00 – 18:00 hod ,
Cieľom iniciátorov Svetového dňa hrania je odtrhnúť deti od obrazoviek televízorov a počítačov a pripomenúť si význam hrania v živote každého človeka. Strávte tento deň v našom Podajku
23. septembra 2023 od 10:00 – 18:00 hod môžu návštevníci využívať všetky dostupné hracie prvky v našom komunitnom centre 😉
Každý návštevník bude mať možnosť vlastnoručne si vyrobiť „Möbiosov prúžok“ – nosnú hračku 14. Dňa hrania v SR.
– lego kútik
– spoločenské hry
– skákacie hrady
– trampolína
– tvorenie z hliny
– výroba vlastných odznakov
– hranie s Fly sky
– virtuálna realita
– výroba drevených hračiek
Malé občerstvenie a pitný režim samozrejmosťou 😉
Tešíme sa na vás 🤝❤️