Podaj ďalej 1 Euro

Jedno Euro.

1 Euro = káva z automatu v čakárni
1 Euro = hodina parkovné
1 Euro = dve horalky
1 Euro = balíček žuvačiek
1 Euro = pivo v plechovke

Toto všetko by ste si mohli kúpiť, ak by ste mali jedno Euro. Nič viac. Ak by ste tých Eúr mali viac…
Je veľa ľudí, ktorým jedno Euro pomôže a veľa tých, ktorí ani nepostrehnú, že ho utratili.
Ako je to s Vami?

Mohli by ste sa vzdať jedného Eura mesačne? A takto pomáhať druhým tým, že pomôžete nám?

Tak teda PODAJTE ĎALEJ 1 EURO

Trvalý príkaz na 1 Euro mesačne pre OZ Podaj ďalej pre nás znamená, že
môžeme aj naďalej plniť naše plány;
nemusíme si robiť starosti z nedostatku prostriedkov na ďalšie fungovanie;
Vaše 1 Euro mesačne nám pomôže ďalej pomáhať;

Neprosíme o veľké jednorazové príspevky, lebo vieme, že doba nie je ľahká pre nikoho. Naozaj stačí 1 euro. Pravidelne. Každý mesiac.

Ďakujeme

 

 FIO BANKA

SK66 8330 0000 0020 0083 8857

Alebo QR kód, ktorý je nastavený na 1 euro. Stačí zadať trvalý príkaz.

Aj zdieľanie nám pomôže, ďakujeme!