Mladí ľudia riskujú svoje životy, aby pomohli

máj 8, 2023

Spätná väzba je dôležitá. Hlavne pre vás darcov , aby ste mohli vidieť a vedieť kam putuje vaša materiálna pomoc. V spolupráci s dobrovoľníkmi z oblasti medicíny, Karpatská nadácia, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov a neúnavnej pomoci firmy Umakov a s mnoho ďalšími partnermi hlavne za hranicami Ukrajiny dokážeme vďaka odvážnym dobrovoľníkom vašu pomoc posúvať aj do najviac postihnutých oblastí na Ukrajine – Donneck, Charkov, Mariupoľ, atď..
Denno-denne títo mladí ľudia riskujú svoje životy, aby pomohli.
Hľadajú cestičky a nebudeme písať podrobnosti, čo všetko musia podstúpiť, aby prešli cez okupované územia. Pre nás hrdinovia dnešnej doby.
Zakaždým keď odíde od Podajka pomoc, snažia sa ju čo najrýchlejšie rozdistribuovať tam, kde je najviac potrebná – do úkrytov, nemocníc, starobincov, … tam, kde nie je možnosť úniku, kvôli bezpečnosti.
Žiaľ, každá minúta je nevyspytateľná.
Prajeme si, aby vydržali, aby sme im mohli pomáhať čo najviac a najefektívnejšie, prajeme si, aby sa im vyhla každá zloba a aby sa čo najrýchlejšie tešili z mieru!
Dobrovoľníci vydržte a my vám sľubujeme, že vydržíme tiež!
Ďakujeme priatelia❤️
Naša pomoc putuje z Podajka za hranice, v týždňových až dvotýždňových intervaloch a stále je to rovnako emotívne a pre nás veľmi dôležité a správne.