Ďakujeme!

máj 17, 2023

Ďakujeme!

Milí naši priatelia a priaznivci,

určite mnohí z vás vedia, že OZ Podaj ďalej sa prihlásilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Participatívny rozpočet o poskytnutie dotácie pre rok 2023“ na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne

V tejto výzve o rozdelení dotácii rozhodujú obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja. Dotácie sú poskytované na všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty, údržbu verejného priestranstva s cieľom vytvoriť obyvateľom PSK priestor spolupodieľať sa na rozhodovacích procesoch samosprávneho kraja, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov a komunít, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať financovanie činností, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, príp. za poplatok, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov a plní účel nehospodárskej povahy.

Našim projektom je revitalizácia ihriska pri budove, kde teraz sídlime, pre všetky deti, ale hlavne tie, zo znevýhodneného prostredia.

Ako sme už povedali, o rozdelení dotácií rozhodujete vy, obyvatelia.

A toto je naše veľké ĎAKUJEME!!!

Lebo vďaka vašej obrovskej podpore, sme získali financie na realizáciu tohto projektu.

Budeme vás stále informovať a zdieľať s vami progres
pri úprave ihriska.

A samozrejme už teraz ste pozvaní na jeho otvorenie!!!

ĎAKUJEME!!