Slovensko – ukrajinská výprava za osviežením

júl 17, 2023

Vďaka podpore firmy Umakov sme zorganizovali spoločný nedeľný výlet na Domašu pre maminy a deti. Deti si užili kúpanie, maminky nám pripravili grilované špecialitky a celý deň sa niesol v pohodovej a relaxačnej atmosfére.
Uvedomili sme si, že koľko rodín a detí si len tak neužije pobyt pri vode v horúcich letných dňoch 😞 Nemajú možnosť, financie, čas, priateľov atď. Lebo nie materiálne statky si deti ponesú v pamäti , ale hlavne zážitky a nové priateľstvá. Ďakujeme za krásne strávený deň a veríme, že si to všetci užili.
Spoločne bez predsudkov.