Nota bene – “VENUJTE POZORNOSŤ”

sep 2, 2023

Ahojte priatelia !
MÁME NOVINKU ! 🎉.
Nota bene – “VENUJTE POZORNOSŤ”
🤝Uzavreli sme oficiálne pracovné partnerstvo s organizáciou Proti prúdu, ktorá je vydavateľom časopisu Nota Bene.
🙏Boli sme oslovení prevziať záštitu nad projektom NOTA BENE v meste Prešov , keďže organizácia , ktorá to 12 rokov zastrešovala ukončila svoje pôsobenie.
🥺Bolo by nefér, aby ľudia, ktorých predaj časopisov doslova vytrhol z biedy a dodal im pocit sebestačnosti či štipku dôstojnosti ostali ,,bez “ práce.
Osobne poznáme mnohých predajcov, ktorí si predajom časopisu pomáhajú zaplatiť bývanie v nocľahárni či zabezpečiť si základné potreby (hygienu, potraviny). Nedokázali sme takúto formu pomoci odmietnuť a nechať týchto ľudí po 12 rokoch tejto podpory len tak. Tak teda púšťame sa do novej výzvy, ktorá bude v meste Prešov pokračovať a všetci, ktorých sa to týka môžu pokojne spať 🙂
V našom Charity shope sme zriadili teda aj odberné miesto pre predajcov časopisu.
🤗Je to naša povinnosť a cítime, že robíme správnu vec tak nám v tom prosím pomôžte 🙂 stačí aj milým slovom podpory či príjemným úsmevom.
👍Ďakujeme, že si časopis po zaplatení vezmete. Iba vtedy, zostáva predajca predajcom a zachováva si dôstojnosť (nestáva sa žobrákom, či objektom pomoci) a umožňujete zachovať pouličný časopis ako službu pre jeho samotného i ďalších nových predajcov.
Od roku 2001 spolu s čitateľmi Nota bene pomáhame ľuďom bez domova lepšie žiť. – OZ Proti prúdu
💁Ako pomáha časopis?
Nota bene pomáha ľuďom bez domova na viacerých úrovniach:
👌ľuďom bez domova umožňuje získať DÔSTOJNÝ PRÍJEM, ktorým si pokrývajú základné potreby.
👌keďže oni sami sú aktívnym článkom svojej pomoci, získavajú zároveň SEBAÚCTU.
👌veľmi dôležité pre ľudí bez domova, ktorí stratili svoje sociálne vzťahy, sú práve SOCIÁLNE KONTAKTY s majoritou a vzťahy, ktoré získavajú pri každodennom predaji časopisu v uliciach.
👌MOŽNOSŤ ROZVOJA: Predajcovia získavajú možnosť zlepšovať svoje pracovné návyky a v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi skvalitňujú sociálne a komunikačné zručnosti potrebné pre svoju lepšiu integráciu
📣Systém predaja, v ktorom človek bez domova dostane prvých päť kusov zdarma a všetky ďalšie časopisy si kupuje za polovičnú sumu, aby ich následne predal, ho prirodzene učí plánovať a myslieť na budúcnosť.
📣Ľudia bez domova sú aktívni partneri namiesto hrania roly pasívneho prijímateľa pomoci. Rozvíja ich vlastnú kapacitu a kľúčové kompetencie, aby si dokázali pomôcť sami.
🫶Nota bene dáva bezdomovectvu tvár. Vďaka článkom v časopise (napr. portréty predajcov), ale najmä vďaka osobnému kontaktu konkrétnych predajcov a čitateľov búra predsudky o bezdomovcoch. Cez osobné vzťahy sa ľudia bez domova stávajú aj v očiach majority jednými z nás: ľuďmi, ktorí cítia a prežívajú veci tak ako my, majú podobné túžby ako my a sú nositeľmi jedinečných talentov.🫶
ĎAKUJEME za návštevu a prínosné stretnutie pani riaditeľke Mgr. Nina Beňová, PhD a koordinátorovi Distribúcie služby Streetpaper NOTA BENE na Slovensku
Mgr. Igor Kocian
DÁME TO !🤜🤛