Mini kreatívne centrum

jan 25, 2024

V Podajku čelíme novej výzve !
Mini kreatívne centrum 😉
Radi by sme uvítali všetkých:
– kreatívne – chtivých, ktorí sa chcú realizovať a hľadajú priestor, či nemajú materiálno technické vybavenie na plnenie svojich kreatívnych zručností 😉
– ľudí, ktorí radi cvičia a hýbu sa a hľadajú priestor
– všetkých, ktorí sa chcú akokoľvek realizovať svoj projekt, ale bránia mu podmienky
– hľadajú miesto pre priestor 😉
Pomôžeme vám a vy pomôžete nám 😉
Radi by sme do kreatívnych zručností zapájali aj ľudí bez domova, či maminky v núdzi, ktorí často trpia nedostatočnou psychohygienou, ktorú chceme znova oživiť kreatívnymi workshopmi či stretnutiami pri káve či dobrom čaji.
Čo ponúkame?
– materiálno – technické vybavenie
– krásne priestranné priestory
– možnosť sa realizovať aj v súkromnej sfére / samovoľne si vytvárať kurzy, či riešiť workshopy/
– možnosti pre mamičky s deťmi (o deti sa postarajú dobrovoľníčky a vy môžete s radosťou tvoriť)
– občerstvenie, káva
– finančná podpora udržateľného projektu 😉
– možnosť dlhodobej spolupráce 😉
Tešíme sa na vaše nápady 😉
Viac info mailom: podalej@gmail.com
Hláste sa a predostrite nám vaše nápady a spoločne sa budeme snažiť ich zrealizovať 😉