Liga za ľudské práva / Human Rights League

jún 2, 2023

Ďakujeme za spoluprácu Liga za ľudské práva / Human Rights League , ktorá realizovala v našich priestoroch vzdelávací workshop zameraný na integráciu utečencov a utečenkýň z Ukrajiny.
V rámci projektu SMIR (Erasmus+) Liga za ľudské práva spolupracuje s Bavorskou organizáciou AGABY, Belgickým mestom Mechelen a Českou SIMI – Sdružení pro integrácii.
Ďakujeme lektorke Zuzane Bargerovej , ktorá pôsobí ako právna expertka pre oblasť migračného práva a venovala nám svoj čas a drahocenné rady či obohacujúce informácie , ktoré boli pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom.
Workshopu sa zúčastnili pracovníci samosprávy , riadiaci pracovníci a zemestnanci Úpsvar, zástupcovia mesta Prešov , obce Ľubotice či zástupcovia mimovládnych organizácii a občianskych združení
Týmto by sme im radi poďakovali za milé stretnutie a pohodové debaty aj po skončení workshopu.
Veríme , že ste sa u nás cítili príjemne a prijmete naše pozvanie aj na budúce 😉
Workshop bol naozaj veľkým prínosom aj pre nás dobrovoľníkov v Podajku. Vzdelávanie je cesta k lepšej budúcnosti nás všetkých v akomkoľvek smere a rozmere