Kinderka sú naj….

mar 13, 2022

Kinderka sú naj….

Kindervajíčka priamo v akcii.
Prestal plač, odišiel strach, nedôvera. Aspoň na chvíľku.
Ten, kto deťom takto nehanebne ničí detstvo, si nezaslúži ich pozornosť, lásku a nie je hoden ani ich objatia.
V žiadnej krajine na svete si deti nezaslúžia trpieť, či už nedostatkom, vojnou, chorobami…
Nikdy.
Mnoho okolností však nedokážeme ovplyvniť, ale utrpenie dokážeme zmierniť. Buďme k deťom láskaví a venujme im pozornosť.
Dajme im najavo, že sú dôležití a pripravme ich na to, že robiť rozdiely je zbytočné
Možno onedlho aj Vaše deti dostanú nového spolužiaka z krajiny sužovanej vojnou
Alebo suseda, ktorý vám nebude rozumieť. Pomôžme im, nasmerujme ich, aby odišiel strach a dobre sa nám spolu žilo.
Prosíme preto všetkých o malú myšlienku, modlitbu, alebo dobrú energie priamo ku všetkým deťom.