Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať

aug 3, 2023

Dávať je trvalejšie potešenie ako prijímať, pretože ten kto dáva, si to pamätá dlhšie 😉
Chráňme v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučme sa darovať bez váhania, strácať bez žiaľu, získavať bez skupánstva. ❤️
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať 😉
Vaše 1 euro mesačne / trvalý príkaz na náš účet “Podaj ďalej 1 euro“ je pre nás veľká podpora.
Ďakujeme!!!