Ďakujeme za notebooky

dec 22, 2023

Srdečne ďakujeme našim donorom z firmy AT&T Košice za darovanie 10 kusov notebookov, ktoré budú určené na vzdelávanie študentov z rodín v ťažkej životnej situácii v našom komunitnom centre Podaj ďalej.
Firma @AT&T Košice nás podporuje už niekoľko rokov materiálne aj dobrovoľníckymi aktivitami. Vážime si túto podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu Vladimir Balint AT&T
Ďakujeme